Tekstbureau de Groene Draak

Columns

Column 24 augustus 2009

Het nuttig en het aangename

Vanochtend las ik in de NRC-Next dat van de blogs slechts een gering percentage wekelijks wordt bijgewerkt - 'geüpdatet', zou je kunnen zeggen. De onvermijdelijk gekunsteld aandoende spelling van dit voltooid deelwoord vormt een duidelijke indicatie voor het recente tijdstip waarop dit woord officieel deel is gaan uitmaken van de Nederlandse taal. Maar dit terzijde.

Dat geringe percentage geeft te denken. Veel mensen beginnen enthousiast aan het verspreiden van hun zielenroerselen en wederwaardigheden via internet (nog niet zo lang geleden veelal aangeduid als 'het Internet'), om er na enige tijd de brui aan te geven. De mensen die behoren tot de regelmatige updaters hebben blijkbaar een drijfveer om met enige regelmaat een deel van hun ongetwijfeld kostbare tijd in hun blog te blijven steken.

Waarom hecht iemand er belang aan zijn of haar mening via internet wereldkundig te maken? Mij schiet een aantal mogelijke verklaringen te binnen, variërend van prijzenswaardig idealisme tot misplaatst narcisme, en van het op een efficiënte manier op de hoogte houden van friends and relations tot het afgeven van een proeve van bekwaamheid om potentiële klanten te lokken.

Wat is eigenlijk mijn eigen motivatie om op deze website een wekelijkse column te gaan verzorgen? Eerlijk is eerlijk, in mijn geval speelt laatstgenoemde verklaring onmiskenbaar een rol. Daarnaast beschouw ik mijn voornemen ook als een goede stimulans om regelmatig de pen ter hand te nemen en mijn gedachten daarbij de vrije loop te laten. Aldus hoop ik het nuttige met het aangename te verenigen.

Nathan, 24 augustus 2009

Klanten, tekeningen en cv

Het leeuwendeel van mijn werk bestaat uit schrijven, vertalen en redigeren, maar als de gelegenheid zich voordoet, doe ik ook graag teken- en illustratiewerk. Hier vind je mijn voornaamste opdrachtgevers en een kleine selectie uit mijn tekenwerk.

Verder kun je hier mijn cv bekijken.