Tekstbureau de Groene Draak

Nieuws

27 september 2017

Twee weken geleden was ik op het eiland tijdens de eerste heuse herfststorm. ’s Ochtends was het laagwater en stond ik met een groep mbo-studenten op het wad bij de Jachthaven. Zelfs wanneer we zo dicht mogelijk bij elkaar gingen staan, was het vrijwel onmogelijk om elkaar te verstaan. Daarom had ik de hoofdlijnen van mijn verhaal alvast verteld in de luwte van het Jachthavengebouw. Maar het was prachtig om op het wad te lopen terwijl de storm om onze hoofden gierde, en we af en toe moeite moesten doen om overeind te blijven. Er stonden grote schuimkoppen op de golven in de anders zo kalme vaargeul.

’s Middags rond 16 uur was het hoogwater. Het water van de Waddenzee stond zo’n 2 meter hoger dan normaal. Het was mogelijk om over de pier naar de Jachthaven te fietsen, maar dan kreeg je wel natte voeten door de golven die voortdurend over de stenen sloegen. Door de hoge waterstand leek het of de bootjes in de Jachthaven op het land lagen. De storm was inmiddels iets in kracht afgenomen, maar tegen de dijk op fietsen met een wadkar aan de hand was er nog niet bij.

Nu zijn overal op het eiland de sporen van de storm nog te zien. Het wad ligt bezaaid met bergjes losgeslagen mossels, kokkels en wier, en het fietspad aan de voet van de dijk is deels bedekt met plantenresten en veel veren. In en om het dorp ligt zo hier en daar nog een uit een boom gewaaide tak. Maar het weer is allesbehalve stormachtig: een waterig zonnetje en een zwakke oostenwind maken het tot een mooie nazomermiddag.

Tot zover de berichtgeving over het eiland. Een van de prettige aspecten van mijn werk als zzp’er is de ruimte die ik heb om regelmatig een paar dagen naar Schier te reizen en daar excursies te geven, naast mijn andere werk. Daarvan maak ik deze weken optimaal gebruik. Ondertussen wisselen de klussen elkaar af. Een persbericht voor een theatervoorstelling, een boek over de geschiedenis van de filosofie, een geschiedenis van de fotografie, wiskunde voor het hoger onderwijs… Diverser kan het bijna niet.

De moraal van dit verhaal: Tekstbureau De Groene Draak ligt goed op koers en verkeert zeker niet in zwaar weer. Integendeel. Heb je een leuke klus of wil je informatie over het een of het ander? Bel of mail dan gerust. Groeten van Schiermonnikoog!

30 september 2015

Tempus fugit, zoals de ouden reeds zeiden. Inmiddels bestaat Tekstbureau De Groene Draak ruim zes jaar. Op een enkele rustigere periode na heb ik in al die tijd niet te klagen gehad over gebrek aan werk. Zo nu en dan moest ik zelfs nee verkopen – iets wat mij niet altijd even gemakkelijk af gaat.

Krenten in de pap zijn de bijzondere klussen, zeker wanneer daar het nodige tekenwerk bij komt kijken. Dit voorjaar heb ik met veel plezier gewerkt aan De reis van Sake de Slak, een natuurbelevingstocht voor kinderen in de duinen en op het strand van Schiermonnikoog. Kijk voor een indruk van mijn tekenwerk eens op de pagina Opdrachtgevers en bijzondere projecten.

Graag tot spoedig!

28 augustus 2013

Ook voor Tekstbureau De Groene Draak zit het zomerreces er weer op. Het reces in kwestie werd doorgebracht aan de Britse kanaalkust en – uiteraard – op Schiermonnikoog. Het is elke keer opmerkelijk hoe snel je na langere afwezigheid terugglipt in de oude routine: wekker, koffie, aan de slag. Zoals het iedere keer dat ik op het eiland ben, lijkt of ik nooit weg ben geweest.

Eerlijk is eerlijk: ik had best op Schier willen blijven. Het is echter ook goed om weer in Stad en aan het werk te zijn, en me opnieuw te verbazen over de schier oneindige inzetbaarheid van die 26 letters, 10 cijfers en een paar leestekens, waarmee je misschien niet alle facetten van het leven kunt omvatten, maar wel verreweg de meeste.

Dan nog dit: tot begin november ben ik al min of meer volgeboekt. Alleen een klein klusje kan er misschien nog tussendoor. Desgewenst verwijs ik je graag door naar een van mijn collega’s.

12 juli 2013

Zojuist bezorgde drukkerij Scholma uit Bedum een aantal exemplaren van het derde receptenboekje dat Jacob de Vries van natuurvoedingswinkel De Nieuwe Weg en ik hebben samengesteld, getiteld De biet goes on. De fraaie opmaak is verzorgd door Eric Snelleman van Rode Egel Producties, die dagenlang bietjes heeft gegeten omwille van de foto's. De recepten die in het boekje zijn gebundeld, kun je ook vinden op www.puursmaak.nu. Ben je geïnteresseerd in een exemplaar van het boekje, bel dan even of stuur een mail.

4 juli 2013

Wie onderstaande data nauwkeurig bestudeert, zal begrijpen dat het van tweeën één is: ofwel er gebeurt zelden tot nooit iets nieuws bij Tekstbureau De Groene Draak, ofwel Nathan heeft het te druk om de rubriek Nieuws bij te houden. Dat laatste is het geval, maar nu Eric (De Rode Egel) en Theo (Vauthfrey Software) mijn website hebben overgezet naar DNN, heb ik de inhoud ervan eindelijk eens aangevuld en uitgebreid. Reden genoeg voor een vermelding in deze rubriek, lijkt me. Overigens en ter relativering een van mijn favoriete Bijbelcitaten: ‘Is er iets, waarvan men zegt: Ziehier, dat is nieuw – het was er al in verre tijden, die vóór ons waren’ (Pred 1, 10).

30 januari 2012

Nee, De Groene Draak zit nog altijd niet op Facebook en heeft evenmin een Twitteraccount. Wel heb ik eindelijk tijd vrijgemaakt om de website te updaten. Geen schokkende veranderingen, maar een paar aangepaste teksten en een aanzienlijk langere lijst onder de knop ‘Projecten’. Verder geldt het volgende bericht voor de scheepvaart: gewoon doorvaren.

2 december 2009

Ruim een halfjaar geleden heb ik Tekstbureau De Groene Draak opgericht. Oprichten - het roept associaties op met standbeelden, maar in mijn geval was het betrekkelijk eenvoudig.Behalve eenvoudig was het ook spannend: zou het lukken om voldoende 'klussen' binnen te halen? Gelukkig kan ik inmiddels constateren dat dat ruimschoots gelukt is en nog steeds lukt.Naast veel redactieklussen ben ik betrokken geweest bij een paar bijzondere projecten. Zo heb ik toespraken uitgewerkt die gehouden zijn op een veteranendag, meegewerkt aan een boek voor MBO-docenten over stage lopen in een ontwikkelingsland en de uitgave begeleid van een proefschrift over palliatieve zorg.Tot begin februari staat de agenda al aardig vol, ook nu ben ik betrokken bij een paar mooie projecten en ik heb nog allerlei plannen voor nieuw op te zetten activiteiten. Alle reden dus om de toekomst optimistisch tegemoet te zien.Kortom, het motto voor de komende tijd luidt: moedig voorwaarts!

26 augustus 2009

Een aantal maanden nadat ik ben begonnen met Tekstbureau De Groene Draak kan ik tevreden vaststellen dat het prima gaat. Er komen veel klussen binnen. Prettig vind ik de afwisseling tussen de verschillende werkzaamheden - variërend van correctielezen en redigeren tot het begeleiden van een uitgeeftraject en het meewerken aan een website.Inmiddels is ook mijn eigen website 'in de lucht'. Ik ben er heel tevreden mee. Dankzij Eric van Rode Egel Producties is het een mooie en overzichtelijke website geworden.

25 augustus 2009

Tekstbureau de Groene Draak is in de lucht!

Opdrachtgevers en bijzondere projecten

Tekstbureau De Groene Draak werkt aan uiteenlopende projecten voor verschillende opdrachtgevers. Een belangrijk deel van mijn werk bestaat uit redactieklussen, met name voor Noordhoff Uitgevers, Van Gorcum en Vitataal. Zo nu en dan doe ik vertaalwerk en schrijf ik prozateksten en gedichten. Als de gelegenheid zich voordoet, doe ik graag teken- en illustratiewerk. Hier vind je een selectie uit de projecten waaraan ik de afgelopen tijd een bijdrage heb geleverd.