Tekstbureau de Groene Draak

Nieuws

1 juni 2022

Op het eiland is het excursieseizoen in volle gang. Dus bevind ik mij weer met enige regelmaat op het wad, op het strand, op de kwelder, in de duinen of op de bunker, vergezeld van een groep schoolkinderen, jongeren en/of volwassenen, die meer of minder aandachtig luisteren naar verhalen over pieren, kwallen, alsem, heksenbezems en sterrenbeelden. Onveranderd prijs ik mijzelf dan gelukkig dat ik zulk leuk en afwisselend werk mag doen – zelfs als de weergoden ons minder gunstig gezind zijn.

Even leuk en afwisselend is mijn tekstwerk. Het ene moment vertaal ik een natuurgids over planten en dieren in het bos, het volgende moment redigeer ik een toetsingsrapport over risico-inventarisatie en -evaluatie of schrijf ik teksten voor de website van een schildersbedrijf. En mocht er eens een verloren uurtje overschieten, dan biedt dat mooi de gelegenheid tot het schrijven van een gedicht of een column – of een stukje voor de website van tekstbureau De Groene Draak.

 

11 mei 2021

‘Geen bericht, goed bericht’ schijnt een vertaling te zijn van de Italiaanse zegswijze Nulla nuova, buona nuova. Hoe dat ook zij, het is zeker van toepassing op de afdeling Nieuws van deze website. De afgelopen jaren was ik druk met tal van leuke projecten, waaronder veel vertaalwerk, maar ook de nodige redactieklussen. En dat ondanks de coronapandemie, die ons aller bestaan de afgelopen tijd heeft geteisterd en waarvan soms de gevolgen het dagelijks leven met een soort grauwsluier lijken te overdekken.

Daarnaast stond mijn werk voor het Bezoekerscentrum op Schiermonnikoog de laatste tijd in het teken van de verhuizing naar een gloednieuw informatiecentrum, Het Baken, en de overgang van ons team naar Natuurmonumenten. Zodat ik mijzelf tegenwoordig officieel ‘boswachter’ mag noemen. Wat me altijd doet denken aan een enthousiast jongetje dat tijdens een zoetwateractiviteit met elk gevangen beestje kwam aanrennen, luidkeels ‘Boswachter! Boswachter!’ roepend. Maar dit terzijde.

Overigens liggen op dit moment de excursies nog stil, vanwege de beperkende maatregelen. Hopelijk behoort deze situatie snel tot het verleden, zodat we weer met groepen op pad kunnen en bezoekers weer mogen laten kennismaken met de veelzijdige natuur op en rond het eiland. Als het zover is, rest er helemaal geen tijd meer om nieuwsberichten te componeren. Vandaar dit beknopte teken van leven, tussen de bedrijven door. En als altijd geldt: heb je een leuke schrijf-, vertaal- of redactieklus, of zit je met een taalkundige kwestie in je maag? Bel of mail dan gerust.

Hartelijke groeten,

Nathan

 

27 september 2017

Twee weken geleden was ik op het eiland tijdens de eerste heuse herfststorm. ’s Ochtends was het laagwater en stond ik met een groep mbo-studenten op het wad bij de Jachthaven. Zelfs wanneer we zo dicht mogelijk bij elkaar gingen staan, was het vrijwel onmogelijk om elkaar te verstaan. Daarom had ik de hoofdlijnen van mijn verhaal alvast verteld in de luwte van het Jachthavengebouw. Maar het was prachtig om op het wad te lopen terwijl de storm om onze hoofden gierde, en we af en toe moeite moesten doen om overeind te blijven. Er stonden grote schuimkoppen op de golven in de anders zo kalme vaargeul.

’s Middags rond 16 uur was het hoogwater. Het water van de Waddenzee stond zo’n 2 meter hoger dan normaal. Het was mogelijk om over de pier naar de Jachthaven te fietsen, maar dan kreeg je wel natte voeten door de golven die voortdurend over de stenen sloegen. Door de hoge waterstand leek het of de bootjes in de Jachthaven op het land lagen. De storm was inmiddels iets in kracht afgenomen, maar tegen de dijk op fietsen met een wadkar aan de hand was er nog niet bij.

Nu zijn overal op het eiland de sporen van de storm nog te zien. Het wad ligt bezaaid met bergjes losgeslagen mossels, kokkels en wier, en het fietspad aan de voet van de dijk is deels bedekt met plantenresten en veel veren. In en om het dorp ligt zo hier en daar nog een uit een boom gewaaide tak. Maar het weer is allesbehalve stormachtig: een waterig zonnetje en een zwakke oostenwind maken het tot een mooie nazomermiddag.

Tot zover de berichtgeving over het eiland. Een van de prettige aspecten van mijn werk als zzp’er is de ruimte die ik heb om regelmatig een paar dagen naar Schier te reizen en daar excursies te geven, naast mijn andere werk. Daarvan maak ik deze weken optimaal gebruik. Ondertussen wisselen de klussen elkaar af. Een persbericht voor een theatervoorstelling, een boek over de geschiedenis van de filosofie, een geschiedenis van de fotografie, wiskunde voor het hoger onderwijs… Diverser kan het bijna niet.

De moraal van dit verhaal: Tekstbureau De Groene Draak ligt goed op koers en verkeert zeker niet in zwaar weer. Integendeel. Heb je een leuke klus of wil je informatie over het een of het ander? Bel of mail dan gerust. Groeten van Schiermonnikoog!

30 september 2015

Tempus fugit, zoals de ouden reeds zeiden. Inmiddels bestaat Tekstbureau De Groene Draak ruim zes jaar. Op een enkele rustigere periode na heb ik in al die tijd niet te klagen gehad over gebrek aan werk. Zo nu en dan moest ik zelfs nee verkopen – iets wat mij niet altijd even gemakkelijk af gaat.

Krenten in de pap zijn de bijzondere klussen, zeker wanneer daar het nodige tekenwerk bij komt kijken. Dit voorjaar heb ik met veel plezier gewerkt aan De reis van Sake de Slak, een natuurbelevingstocht voor kinderen in de duinen en op het strand van Schiermonnikoog. Kijk voor een indruk van mijn tekenwerk eens op de pagina Opdrachtgevers en bijzondere projecten.

Graag tot spoedig!

28 augustus 2013

Ook voor Tekstbureau De Groene Draak zit het zomerreces er weer op. Het reces in kwestie werd doorgebracht aan de Britse kanaalkust en – uiteraard – op Schiermonnikoog. Het is elke keer opmerkelijk hoe snel je na langere afwezigheid terugglipt in de oude routine: wekker, koffie, aan de slag. Zoals het iedere keer dat ik op het eiland ben, lijkt of ik nooit weg ben geweest.

Eerlijk is eerlijk: ik had best op Schier willen blijven. Het is echter ook goed om weer in Stad en aan het werk te zijn, en me opnieuw te verbazen over de schier oneindige inzetbaarheid van die 26 letters, 10 cijfers en een paar leestekens, waarmee je misschien niet alle facetten van het leven kunt omvatten, maar wel verreweg de meeste.

Dan nog dit: tot begin november ben ik al min of meer volgeboekt. Alleen een klein klusje kan er misschien nog tussendoor. Desgewenst verwijs ik je graag door naar een van mijn collega’s.

12 juli 2013

Zojuist bezorgde drukkerij Scholma uit Bedum een aantal exemplaren van het derde receptenboekje dat Jacob de Vries van natuurvoedingswinkel De Nieuwe Weg en ik hebben samengesteld, getiteld De biet goes on. De fraaie opmaak is verzorgd door Eric Snelleman van Rode Egel Producties, die dagenlang bietjes heeft gegeten omwille van de foto's. De recepten die in het boekje zijn gebundeld, kun je ook vinden op www.puursmaak.nu. Ben je geïnteresseerd in een exemplaar van het boekje, bel dan even of stuur een mail.

4 juli 2013

Wie onderstaande data nauwkeurig bestudeert, zal begrijpen dat het van tweeën één is: ofwel er gebeurt zelden tot nooit iets nieuws bij Tekstbureau De Groene Draak, ofwel Nathan heeft het te druk om de rubriek Nieuws bij te houden. Dat laatste is het geval, maar nu Eric (De Rode Egel) en Theo (Vauthfrey Software) mijn website hebben overgezet naar DNN, heb ik de inhoud ervan eindelijk eens aangevuld en uitgebreid. Reden genoeg voor een vermelding in deze rubriek, lijkt me. Overigens en ter relativering een van mijn favoriete Bijbelcitaten: ‘Is er iets, waarvan men zegt: Ziehier, dat is nieuw – het was er al in verre tijden, die vóór ons waren’ (Pred 1, 10).

30 januari 2012

Nee, De Groene Draak zit nog altijd niet op Facebook en heeft evenmin een Twitteraccount. Wel heb ik eindelijk tijd vrijgemaakt om de website te updaten. Geen schokkende veranderingen, maar een paar aangepaste teksten en een aanzienlijk langere lijst onder de knop ‘Projecten’. Verder geldt het volgende bericht voor de scheepvaart: gewoon doorvaren.

2 december 2009

Ruim een halfjaar geleden heb ik Tekstbureau De Groene Draak opgericht. Oprichten - het roept associaties op met standbeelden, maar in mijn geval was het betrekkelijk eenvoudig.Behalve eenvoudig was het ook spannend: zou het lukken om voldoende 'klussen' binnen te halen? Gelukkig kan ik inmiddels constateren dat dat ruimschoots gelukt is en nog steeds lukt.Naast veel redactieklussen ben ik betrokken geweest bij een paar bijzondere projecten. Zo heb ik toespraken uitgewerkt die gehouden zijn op een veteranendag, meegewerkt aan een boek voor MBO-docenten over stage lopen in een ontwikkelingsland en de uitgave begeleid van een proefschrift over palliatieve zorg.Tot begin februari staat de agenda al aardig vol, ook nu ben ik betrokken bij een paar mooie projecten en ik heb nog allerlei plannen voor nieuw op te zetten activiteiten. Alle reden dus om de toekomst optimistisch tegemoet te zien.Kortom, het motto voor de komende tijd luidt: moedig voorwaarts!

26 augustus 2009

Een aantal maanden nadat ik ben begonnen met Tekstbureau De Groene Draak kan ik tevreden vaststellen dat het prima gaat. Er komen veel klussen binnen. Prettig vind ik de afwisseling tussen de verschillende werkzaamheden - variërend van correctielezen en redigeren tot het begeleiden van een uitgeeftraject en het meewerken aan een website.Inmiddels is ook mijn eigen website 'in de lucht'. Ik ben er heel tevreden mee. Dankzij Eric van Rode Egel Producties is het een mooie en overzichtelijke website geworden.

25 augustus 2009

Tekstbureau de Groene Draak is in de lucht!

Klanten, tekeningen en cv

Het leeuwendeel van mijn werk bestaat uit schrijven, vertalen en redigeren, maar als de gelegenheid zich voordoet, doe ik ook graag teken- en illustratiewerk. Hier vind je mijn voornaamste opdrachtgevers en een kleine selectie uit mijn tekenwerk.

Verder kun je hier mijn cv bekijken.