Tekstbureau de Groene Draak

Columns

Column 7 februari 2012

Profiel

Ooit was profiel iets onder banden of zolen, maar die tijd ligt inmiddels achter ons. Anno 2012 werken veel mensen dag in dag uit aan hun profiel. Zij profileren zich, via LinkedIn, Facebook en Twitter, en op tal van blogs en fora. Over nut en noodzaak lopen de meningen uiteen, maar er is geen ontkomen aan. Zelf beperk ik me vooralsnog tot deze website en een LinkedInaccount. De toegevoegde waarde van sociale media voor mijn privéleven ontgaat me tot nu toe, al kan ik me voorstellen dat het aardig kan zijn de belevenissen van vrienden en bekenden zo nu en dan te volgen zonder dat daarvoor lange telefoongesprekken, chatsessies of e-mailcorrespondenties nodig zijn.

Onlangs was ik op een bijeenkomst die gewijd was aan sociale media en het eventuele zakelijk nut ervan voor zzp’ers. De teneur was: doe het niet omdat je mee wilt gaan in de vaart der volkeren of het gevoel hebt dat het moet. Kies bewust bepaalde vormen uit, denk na over de manier waarop je die wilt inzetten, bedenk wat de tijdsinvestering je zou moeten opleveren en controleer af en toe of dat ook werkelijk het geval is. Dat lijkt me inderdaad verstandig, al bezoek ik zelf in de praktijk mijn LinkedInaccount uitsluitend als ik even geen dringende klus heb, wat niet heel vaak voorkomt. Vervolgens stuur ik tamelijk lukraak een aantal mensen uitnodigingen om te linken en dat was het dan weer.

Tijdens de bijeenkomst kwam in een terzijde nog een opmerkelijk onderzoeksresultaat aan bod: veel Facebookgebruikers denken tegenwoordig dat ze, in vergelijking tot hun vele vrienden, een buitengewoon saai en oninteressant leven leiden. Oorzaak: de gemiddelde Facebookgebruiker zet op zijn of haar profiel het beste beentje voor en schetst het beeld van een onvoorstelbaar dynamisch, gezellig, uitdagend en ambitieus leven, full of sound and fury. De saaie, oninteressante, grijze gebeurtenissen van alledag worden weggelaten, waardoor een soort verdichting ontstaat die in dit beeld resulteert. Aan de lezer/kijker de taak zich te realiseren dat het hier geen een-op-eenweergave van de werkelijkheid betreft.

PS Oplettende lezertjes hebben wellicht gemerkt dat ik de tekst van mijn website enigszins heb geüpdatet. Daarbij heb ik de toevoeging ‘wekelijks’ bij mijn column wijselijk geschrapt. Want voor deze column geldt hetzelfde als voor mijn LinkedInaccount: als ik even geen dringende klus heb...

Nathan, 7 februari 2012

Klanten, tekeningen en cv

Het leeuwendeel van mijn werk bestaat uit schrijven, vertalen en redigeren, maar als de gelegenheid zich voordoet, doe ik ook graag teken- en illustratiewerk. Hier vind je mijn voornaamste opdrachtgevers en een kleine selectie uit mijn tekenwerk.

Verder kun je hier mijn cv bekijken.